Inlägg

Solpanelsanläggning på en ladugård i Kulebo, Nässjö

En av våra installationer är en solpanelsanläggning på en ladugård i Kulebo, Nässjö kommun.

Här kommer hela fastighetens nuvarande årsförbrukning av el att genereras via solpanelerna på ladugårdens tak!

På taket har vi installerat 46 solpaneler som har en produktionskapacitet på 13,8 kWp per år. Ett normalår i Sverige kommer anläggningen generera ca 13 300 kWh/år.

Panelerna övervakas via optimerare från SolarEdge som ger kunden en överblick över hur panelerna producerar el och ger också kunden en trygghet att anläggningen genererar önskad effekt.

Solpanelsanläggning i Habo

En av våra installationer är en solpanelsanläggning på Bränninge i Habo.

Större delen av hushållets elförbrukning utvinns av solen

På taket har vi installerat 21 solpaneler som har en produktionskapacitet på 6,3 kWp per
år. Ett normalår i Sverige kommer anläggningen generera ca 5 500 kWh/år, vilket
motsvarar ca 70% av hushållets uppskattade förbrukning.

Solenergi – Satsa på framtiden idag

Tack vare utvecklingen inom solenergi och dess framsteg kan vi idag använda solen som effektiv energikälla.

Sverige är ett konsumtionssamhälle vilket bland annat innebär att vi är beroende av energi. Energi behövs exempelvis för att värma upp bostäder, för att bilar och maskiner ska fungera och för att våra mobiltelefoner ska kunna laddas. Enligt statistiska centralbyrån är en av de vanligaste energikällorna i Sverige elektricitet från vattenkraft och kärnkraft. Det finns däremot andra energikällor som är effektiva och betydligt mer riskfria.

Under alla år har vi haft en mäktig energikälla i form av solen rakt ovanför oss. Något som vi människor inte alltid har reflekterat över på allvar sedan relativt nyligen. Ett resultat av detta är att solenergi har blivit alltmer populärt i takt med den tekniska utvecklingen.

Solenergi har också blivit alltmer populärt då miljöfrågan har blivit allt mer påtaglig och viktig. I Sverige har i och med nya miljökrav förenklat för både företag och privatpersoner att investera i solcellsanläggningar. Bygglov för solceller i Sverige försvann den 1 augusti 2018 vilket gör det än mer självklart att satsa på solenergi.

Energi kan antingen vara icke förnybar eller förnybar. Fossila energikällor, som varit och är dominerande, kommer från gas, olja och kol. Det som karaktäriserar dessa energikällor är att de är begränsade och återbildas mycket långsamt i naturen när de har förbrukats. Förnybar energi återskapas däremot hela tiden och finns överallt i naturen. Vatten-, vind- och solenergi är förnybar energi som också förser ditt hem med el samtidigt som det är miljövänligt.

Vi är beroende av naturen & solenergi

Den förnybara energi som vi använder oss av i Sverige är beroende av naturen. Hur mycket vindkraft som kan produceras beror på hur mycket det blåser. Hur mycket vattenkraft som produceras beror på hur mycket det snöar och regnar. Hur mycket energi vi kan producera beror självklart på hur mycket solen skiner, men låt dig inte luras om du får höra att ”solen inte skiner tillräckligt mycket i Sverige”. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort så att man idag kan lagra solenergi från solen.

Fördelen med solenergi är att det inte har någon direkt negativ påverkan på miljön om man jämför med icke förnybar energi. När kol, gas och olja förbränns i exempelvis motorer så bildas växthusgaser. Dessa gaser påverkar klimatet och bidrar till växthuseffekten vilket gör så att det blir varmare på jorden. Att det blir varmare på jorden har stora konsekvenser för djur och natur.

Miljöpåverkan och framtiden har varit ett hett samtalsämne i samhällsdebatten, men det är numera ett faktum. Agera smart och att se dig omkring och anamma den potential och kraft som finns i naturen. Våga agera för att få ut förnybar energi på ett smart och miljövänligt sätt.

Boka ett kostnadsfritt hembesök och låt oss berätta hur du kan investera för en bättre framtid redan idag. Du hittar våra kontaktuppgifter här eller längst ned på hemsidan.

Solceller – Fördelar

Vilka fördelar finns det egentligen med solceller? Fördelarna är många och vi vill försöka bryta ner och lyfta fram de vi tycker väger tyngst.

Först och främst är solceller miljövänliga. Solenergi, som solceller absorberar, avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Det frigörs inte några gifter som är farliga för miljön när solceller används för att möta våra energibehov. Att de dessutom är underhållsfria är en av fördelarna. Det enda underhåll man eventuellt kan behöva göra, är att om det skulle råka lägga sig något på solpanelerna t.ex. grenar om man har ett större träd i närheten eller om det råkar hamna någon leksak på taket som t.ex. en frisbee eller fotboll så får man försöka plocka bort detta, men det brukar ofta lösa sig av sig själv med hjälp av vind och regn som håller panelerna rena och fria från smuts.

Den 1 augusti 2018 försvann bygglovskravet för solceller. Det underlättar beslutet att välja solen som energikälla för många. Det finns även ekonomiska fördelar med att installera solceller. Den 1a januari 2018 beslutade regeringen om att införa ett investeringsstöd som gäller för företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner. Det stöd som idag finns uppgår maximalt till 30 procent av installationskostnaden för privatpersoner.

Du kan läsa mer om hur man kan ansöka om solcellsstöd här. Detta hjälper vi också självklart till med!

Om anläggningen producerar mer energi än vad du behöver så kan du sälja elöverskottet till andra bolag. Du är alltså nu en egen mikroproducent av förnyelsebar el. Du kan få en skattereduktion där du kan få 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18 000 kronor per år. För att räknas som mikroproducent av el får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere samt att din anläggning inte får producera mer energi än vad du gör åt sett över helåret.

Du kan läsa mer om skattereduktionen för mikroproducent på Skatteverkets hemsida.

Var redo med solceller när solen tittar fram

Även om solen inte tittar fram lika mycket under hösten så är det alltid aktuellt att investera i solceller. Även om det är molnigt ute kan panelerna fortfarande absorbera solenergi och producera el. Solceller använder nämligen energin från solen och inte värmeenergi.

För oss är alltid kunden i fokus, därför erbjuder vi ett kostnadsfritt möte med oss på Urkraft. Mötet är helt kravlöst och du väljer själv hur mötet ska gå till. Vill du få mer information om priser? Är du intresserad av hur solceller fungerar? Eller vill du veta vilka krav vi ställer på oss själva vid installation och montering av solceller? Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer.

Låter du oss på Urkraft att installera och montera solceller redan idag så är du redo när solen väl tittar fram i vår. Då kan du bara luta dig tillbaka och låta anläggningen förse ditt hus med energi på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.