Inlägg

Solpanelsanläggning i Habo

En av våra installationer är en solpanelsanläggning på Bränninge i Habo.

Större delen av hushållets elförbrukning utvinns av solen

På taket har vi installerat 21 solpaneler som har en produktionskapacitet på 6,3 kWp per
år. Ett normalår i Sverige kommer anläggningen generera ca 5 500 kWh/år, vilket
motsvarar ca 70% av hushållets uppskattade förbrukning.