Solpaneler på tak som fångar solenergi

Solenergi – Satsa på framtiden idag

Tack vare utvecklingen inom solenergi och dess framsteg kan vi idag använda solen som effektiv energikälla.

Sverige är ett konsumtionssamhälle vilket bland annat innebär att vi är beroende av energi. Energi behövs exempelvis för att värma upp bostäder, för att bilar och maskiner ska fungera och för att våra mobiltelefoner ska kunna laddas. Enligt statistiska centralbyrån är en av de vanligaste energikällorna i Sverige elektricitet från vattenkraft och kärnkraft. Det finns däremot andra energikällor som är effektiva och betydligt mer riskfria.

Under alla år har vi haft en mäktig energikälla i form av solen rakt ovanför oss. Något som vi människor inte alltid har reflekterat över på allvar sedan relativt nyligen. Ett resultat av detta är att solenergi har blivit alltmer populärt i takt med den tekniska utvecklingen.

Solenergi har också blivit alltmer populärt då miljöfrågan har blivit allt mer påtaglig och viktig. I Sverige har i och med nya miljökrav förenklat för både företag och privatpersoner att investera i solcellsanläggningar. Bygglov för solceller i Sverige försvann den 1 augusti 2018 vilket gör det än mer självklart att satsa på solenergi.

Energi kan antingen vara icke förnybar eller förnybar. Fossila energikällor, som varit och är dominerande, kommer från gas, olja och kol. Det som karaktäriserar dessa energikällor är att de är begränsade och återbildas mycket långsamt i naturen när de har förbrukats. Förnybar energi återskapas däremot hela tiden och finns överallt i naturen. Vatten-, vind- och solenergi är förnybar energi som också förser ditt hem med el samtidigt som det är miljövänligt.

Vi är beroende av naturen & solenergi

Den förnybara energi som vi använder oss av i Sverige är beroende av naturen. Hur mycket vindkraft som kan produceras beror på hur mycket det blåser. Hur mycket vattenkraft som produceras beror på hur mycket det snöar och regnar. Hur mycket energi vi kan producera beror självklart på hur mycket solen skiner, men låt dig inte luras om du får höra att ”solen inte skiner tillräckligt mycket i Sverige”. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort så att man idag kan lagra solenergi från solen.

Fördelen med solenergi är att det inte har någon direkt negativ påverkan på miljön om man jämför med icke förnybar energi. När kol, gas och olja förbränns i exempelvis motorer så bildas växthusgaser. Dessa gaser påverkar klimatet och bidrar till växthuseffekten vilket gör så att det blir varmare på jorden. Att det blir varmare på jorden har stora konsekvenser för djur och natur.

Miljöpåverkan och framtiden har varit ett hett samtalsämne i samhällsdebatten, men det är numera ett faktum. Agera smart och att se dig omkring och anamma den potential och kraft som finns i naturen. Våga agera för att få ut förnybar energi på ett smart och miljövänligt sätt.

Boka ett kostnadsfritt hembesök och låt oss berätta hur du kan investera för en bättre framtid redan idag. Du hittar våra kontaktuppgifter här eller längst ned på hemsidan.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *