Inlägg av Urkraft Sverige

Solenergi – Satsa på framtiden idag

Tack vare utvecklingen inom solenergi och dess framsteg kan vi idag använda solen som effektiv energikälla. Sverige är ett konsumtionssamhälle vilket bland annat innebär att vi är beroende av energi. Energi behövs exempelvis för att värma upp bostäder, för att bilar och maskiner ska fungera och för att våra mobiltelefoner ska kunna laddas. Enligt statistiska […]

Solceller – Fördelar

Vilka fördelar finns det egentligen med solceller? Fördelarna är många och vi vill försöka bryta ner och lyfta fram de vi tycker väger tyngst. Först och främst är solceller miljövänliga. Solenergi, som solceller absorberar, avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar atmosfären. Det frigörs inte några gifter som är farliga för miljön när solceller […]